Commited to Community

Growth with SUN

Projects with Community

We Inspire Young Generations with University Collaboration SUN Tekstil Internship Programs, provides a meaningful opportunity for high school and university students to build real projects in a professional life.

Değişim Liderleri Derneği

Geleceğin Kahramanları Projesi kapsamında mentorlüğünü yaptığımız Pandora Kıvılcımlarına sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında geliştirdikleri projede de destek verdik.

Mentorum Esiad

ESIAD ve EMCC ile işbirliği içerisinde yürütülen “Mentorum ESIAD” programı kapsamında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden (İYTE) okumakta olan 4.sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine şirketimiz profesyonelleri tarafından rol model olmak ve öğrencilerin kariyer gelişimine destek vermek amacıyla yürütülmüş olan bir projedir.

Engineers of Fashion

Tekstil sektöründe katma değerli ürün üretimini ve ihracatı arttırmak için gençlerin Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih etmelerine yönelik düzenlenmiş olan bir bilinçlendirme projesidir.

Support for Young Entrepreneurs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Izmır Unıversity of Economics, Part-time working Protocol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Explore Our Sustainability Journey

1. Products Loved by Nature

We adopt an environmentally friendly approach in all our processes, from design sketch to product.

2. Respect for Environment

Textile and apparel industry is one of the most damaging sectors to the environment has led us to focus more on protecting the future of our planet.

3. Driving Change with Big Data

We multiplied the efficiency level of our sustainable design and production processes with our digital transformation practice.

4. Unique Culture and Great People

Creating an inclusive environment where our colleagues can be their best selves increases productivity, sustains our business continuity and helps us to attract and retain talent.

5. Committed to Community

We care for our community as well as our environment. We support local councils and schools to improve their standards.