Üstün Başarımızın Kaynağı

Daimi değişim ve gelişim felsefesiyle ilerleyen Süreç Geliştirme Ekibimiz süreç analizi ve sürecin yönetilmesi konularına ve firmadaki her bir birimin gelişimine odaklanır.

Süreç Geliştirme Ekibimiz aynı zamanda şirket içinde yazılım ve dijitalleşme projeleri birimlere tanıtmakla yükümlüdür.
Bu birimin organizasyonel yapısı üç ana konu altında incelenebilir:

Mevcut ve ideal planlama işlerini belirlemek üzere süreç geliştirme projelerinin uygulamaya konması noktasında ilgili departmanlarla işbirliği halinde çalışır. Bu analizler ekibimizin bir program oluşturmasını sağlamakla birlikte temel ve ikincil süreç haritalarının gelişmesine olanak verir. Ayrıca iş tanımlarını belirler, her bir görev için prosedürlerin tanımlanmasını sağlar ve ilgili formların tamamlanma sürecini yönetir.

İdeal süreç tamamlandığında ekibimiz, kılavuzların son aşamasına gelmeden önce uygulamaları kısa sürede inceler ve gerekli revizyonları ve küçük değişiklikleri yapar. Ekip, bölümlere ya da pozisyonlara özgü temel performans göstergesi (TPG)’yi temel alan performans raporlarına bağlı şekilde süreci ilerletir. Ekip, bireysel performanslarını ve posizyon odaklı rapor yönetimi çerçevesinde kontrol eder.

Daimi değişim ve gelişim felsefesini kılavuz edinmiş

Yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarda çalışanlarımızla bu zamana kadar edindiğimiz bilgileri paylaşıyoruz. Temel hedefimiz adeta yaşayan bir organizma gibi işleyen her bir sürecimizde kalıcı bir gelişim göstermek.

Yazılım projelerinin yürütülmesindeki temel hedefimiz toplanmış büyük veriye bağlı verimliliğin kurulması için bütün birimlerde insana bağlı olma zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve tüm aşamalarda sistem entegrasyonunu geliştirmek.

Yazılım projelerimizde operasyonel gereklilikleri tespit etmek adına süreç geliştirme ekibimizdeki uzmanlarımız öncelikle çeşitli metotlar kullanarak mevcut durum analizleri gerçekleştirirler. Sonrasında bu gereklilikler detaylı dokümanla desteklenen yazılım ekiplerimize rapor edilir. Bir sonraki süreçte ise yazılım ekibimiz uygun kaynakları kullanarak yazılım programlarını belirlenen tarih aralığına kadar geliştirir.

Hedeflenen kullanıcının deneme sürümüne etkileşimini açmadan önce yazılımın beta versiyonları Süreç Geliştirme Ekibimiz tarafından test edilir. Denemelerin ve testlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra yazılım araçları aktif kullanıma açılır. Süreç Ekibimiz, aktif yazılımın uygun ve eksiksiz halini izler ve denetler.

Dijitalleşme projelerinde çalışan Arge Merkezimiz ve Süreç Geliştirme Birimimiz dijitalleşme trendlerini yakından takip eder. Operasyonel süreçlere katkı sağlayacağı düşünülen uygulamaları adapte etmek üzere şirket dahilinde proje ekipleri kurulur.

Tekstil sektörü bizi, insana dayalı şirket modeliyle karşı karşıya getirse de dijitalleşme otomasyon süreçlerinin ötesinde performansın optimizesi ve operasyonel süreçlerin gelişmesi için bir araçtır.

Hedefimiz; dijitalleşme çağını firmamıza entegre ederek bireysel performansları ve motivasyonu arttırarak bütün süreçlerimizi dijital platformlar üzerinden yürütmek. Sun Tekstil robotik uygulamaları kullanan sayılı tekstil firmasından biri. Robotik Süreç Otomasyonu (RSO) Projelerimizle çalışanlarımızın rutin çalışmasını azaltmayı bunun yerine etkililiği arttırmayı, manuel hataların önün geçmeyi ve nihayetinde çalışan memnuniyetini arttırmayı hedefliyoruz.

Süreç Ekibimizin içinde ayrı olarak görev alan komite ise RSO’nun şirketçe kullanılması yönünde RSO projelerinin değerlendirmesini ve tanıtılmasını üstleniyor. Numune Departmanımız ise tüm baştan sona barkod sistemini kullanarak işlenen numuneleri takip ediyor ve dijital platformlar üzerinden numune süreçlerini yönetiyor. Zamanla yarışan ekiplerimiz içinse son teslimat sürelerini takip edebilmeleri için dijital takvim uygulamalarını kullanıyor ve etkin zaman yönetimini ileriye taşıyoruz.

Saha çalışanlarımız tabletlerine yüklenmiş olan programları kullanarak üreticilerden elde edilen canlı sonuçlara ulaşabiliyor ve bu sayede üretici performans raporlarını eksiksiz bir şekilde dijital formata aktarabiliyorlar. Barkod sistemi canlı panodan takip edilebilen verimlilik uygulamalarının üretimini sağlayan kurum içi üretim birimlerini gidişatını izlemek için kullanılıyor. Barkod ve alarm okuyucular ise üreticilerin onayı sayesinde ürünlerin nakliye için yüklenmesi süresince birimleri gözlemlememizi sağlıyor.

Tüm projelerimizde Eğitim Birimimiz, Süreç Departmanımızla birlikte çalışıyor. Bu birim yeni yazılımlar ve dijital uygulamalar için eğitim setleri hazırlıyor ve bu eğitimleri çalışanlarımız için sağlıyor. Personelimiz proje boyunca her bir program için ayrı ayrı hazırlanan bu eğitimleri alıyor. Yeni çalışanlarımızın oryantasyon sürecinde adaptasyonlarını arttırmak adına kendilerine uygun eğitim setleri hazırlıyor ve uygulamaya koyuyoruz. İzleme eğitimleri ise performans raporlarına ve denetim sonuçlarına göre şekillendiriliyor.

Süreç Departmanı altında yer alan Denetim Birimimiz, süreç projelerinin uygulamaya konulmasında aktif rol oynuyor. Denetim, takvimde belirlenen zaman aralıklarına uygun şekilde her bir birim için denetim formları aracılığıyla yapılıyor. Sonrasında ise bu formların sonuçları pozisyon raporları vs BSC ile birlikte ilgili departmanlarla paylaşılıyor. Bu süreçte amacımız izleme deneyimi sayesinde sürdürülebilir ve sabit süreçler geliştirmek.

Süreç Departmanı altında çalışan raporlama birimimiz ise aylık ve haftalık olarak yönetici raporları hazırlıyor ve paylaşıyor. Raporlama araçlarını kullanarak yönetim panolarını gerçek zamanlı veri almamızı sağlayan dijital ortamda oluşturmayı hedefliyoruz.