Skip to main content

Değerlerimiz

Kuruluşumuzdan bugüne benimsediğimiz iş yapış biçimimizi ve kurum kültürümüz içinde birer yapı taşı haline gelmiş değerlerimizi tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımıza hissettirmeyi amaçlıyoruz. Daha iyisini başarma yolunda adımlar atmak için değerlerimizi somutlaştırıp çalışma prensiplerimizi tanımlamak için hep birlikte çalışıyoruz. Tüm süreçlerimizde bilgi güvenliğine önem veriyor, bu konuda farkındalığı artırarak, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bilgi güvenliğinin kurum kültürümüzün kodları arasında yer alması için görev ve sorumluluklarımızı taviz vermeksizin yerine getiriyoruz.

Değerlerimizi çalışma arkadaşlarımıza, aramıza yeni katılanlara ve genç yeteneklere aktararak iş yapış şeklimizi sürdürülebilir kılacağıma inanıyoruz. Bu amaçla 6 aylık ön araştırma sonrasında yine 6 ay süren, 450 çalışanımıza dokunan Değerler Atölyeleri düzenledik. Değerlerimiz böylece çalışanlarımızın hikayeleri ve emekleriyle şekillendi. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızın yanı sıra 35 yıl önce İzmir’de kurulan bir şirket olarak her zaman Ege’nin ruhunu yaşatma arzumuz da bizi ‘güneş rotası’ metaforuna getirdi.

Bir yıl süren bu proje sonucunda ortaya çıkan güneş rotamız, gücünü, değerlerimizi öyküleştirerek daha çok insana ulaşma gayemizden alıyor. Güneş rotamızı oluşturan her bir değer adamız ile akılda kalıcı, anlaşılır, cazip ve anlam yüklü mesajlarımızı iletmeyi amaçladık.

Sun Tekstil ailesi,

Hayallerimizi Tasarlayarak değeriyle farklı, özgün, yenilikçi, yaratıcı, cesaretle değişen ve çok yönlülük hedefini,

Geliştirerek değeriyle yaratıcı çözümler üretme, yaşam boyu öğrenmeye inanma, tüm paydaşlarla birlikte gelişme ve takdir kültürüne sahip olma hedefini,

Değer Vererek değeriyle güvenilirlik, adillik, şeffaf ve sorumluluk sahibi olma, sürdürülebilir geleceğe yatırım yapma ve fırsat eşitliği sunma hedefini,

Sevgiyle değeriyle ekip ruhuyla keyifle çalışma ve samimi-açık iletişim kurma mesajını,

En İyisini Yaparız değeriyle de süreçleri en iyi şekilde yöneterek başarı, hedef odaklılık, hız, esneklik ve çeviklik hedefini yansıtıyor.