Daha Güzel Bir Geleceğe Doğru

Dünyamızı önemsiyoruz. Daha güzel bir gelecek için sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmaya çalışıyoruz.

Doğa Dostu Giysiler

Çevre ve Doğaya Saygı

Teknoloji ile Değişime Doğru

Kurum Kültürümüz

Sürdürülebilirlik Raporumuzu indirin

Formu doldurup 2019 Sürdürülebilirlik Raporumuzu indirebilirisiniz.

Sürdürülebilirliğin Dilini Konuşmak

Doğaya Saygı
İnsana Saygı

Günümüzde milyonlarca insan yoksulluk içinde hayatlarını sürdürürken sınırlı kaynaklarımız da hızla azalıyor.

Sahip olduğumuz değerlerle pozitif değişime katkı sunarken, moda endüstrisinin güvenilir şirketlerinden biri olarak ileride tüm çabalarımıza değeceği inancıyla hareket ediyoruz.

Küresel markaların çözüm ortağı ve ülkemizin en büyük giyim üreticilerinden biri olarak fark yarattığımıza ve ciddi bir değişim gerçekleştirebileceğimize yürekten inanıyoruz. Bizce stil, tasarım ve üretimin her açıdan sürdürülebilir hale getirilmesi, moda endüstrisinin olumlu dönüşümünü destekleyecektir. Bu nedenle firma hedeflerimizi ve değerlerimizi daima ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde belirliyor ve faaliyetlerimizi de bu kapsamda yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizde etik ürün tedarik ediyoruz. Yaşam boyu sürdürülebilirlik için insan kaynaklarına yatırım yapıyor; işimizin her alanında çevre dostu uygulamalarla ilerlemeye çalışıyoruz.

Zaman içinde yenilikçi teknolojiler ve iletişim uygulamaları dönüşmeye devam edecek ve üretim kapasitesi aynı kalırken çevresel sürdürülebilirlik ve etkileri şekil değiştirecek. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek adına bütün süreçlerimizde sürdürülebilir çözümler sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

Daha iyi bir gelecek için moda endüstrisine, insana ve dünyaya hizmet ediyoruz.

İnsanlık olarak gezegenimiz üzerinde yarattığımız olumsuz etkinin farkındayız ve gelecek nesiller için daha güzel bir gelecek yaratmamız gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilirliğin Sun Grup DNA’sına işlenmesini hedefliyoruz.

Bu nedenle bütün temel kurumsal strateji ve politikalarımızı sürdürülebilirlik çerçevesinde yeniden belirlemiş bulunuyoruz. Tüm eylemlerimizi ve kalkınmamızı kurumsal değerlerimiz çerçevesinde yapılandırılan sürdürülebilirlik planına bağlı kalarak düzenliyoruz.

Doğaya saygılı, sürdürülebilir moda anlayışına öncülük ediyoruz.

Sun Grup olarak tüm kurumsal stratejilerimizi sürdürülebilir kalkınma ilkelerini temel alarak planlıyoruz. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu UN GLobal Compact girişimcileri arasında global şirketlerle birlikte yer alıyoruz ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekliyoruz.

Toplumumuza ve firmamıza değer katan SKA’dan katkı sunabileceklerimizi belirleyerek bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyetlerimiz direkt olarak 17 SKA’ya bağlı gelişirken, bunların arasından en çok katkıyı sağlayacağımızı düşünerek öncelik verdiğimiz dört maddeyi belirlemiş bulunuyoruz.

Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Gruplarımız

Kurumsal hedeflere uyumlu olacak şekilde kurulan Sun Grup Sürdürülebilirlik Komitesi, yönetim kurulu üyelerimiz, grup şirketlerinin genel yöneticileri, insan kaynakları yöneticisi, kurumsal iletişim uzmanı, sürdürülebilirlik yöneticisi ve çevre mühendislerimizden oluşur.

Sürdürülebilirlik ile ilgili risk analizleri, iklime ilişkin konular ve stratejiler her iki ayda bir düzenlenen komite toplantılarında tartışılarak komitenin belirlediği aksiyon planları ve şirketlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilir. Faaliyetlerimiz, değer zincirimiz ve iş ortaklarımızın beklentileri de bu kapsamda değerlendirilir. Söz sahibi paydaşlarımızdan fikir alınıp, sektör raporları ve müşteri stratejileri analiz edilir.

 • Sürdürülebilir Ürün Tasarımı ve Ürün Geliştirme
  Sürdürülebilir ürünler, koleksiyonlar, döngüsel/sirküler moda tasarımları, sürdürülebilir materyallerin araştırılması ve sürdürülebilir paketlemenin teşvik edilmesine odaklı çalışmalar yürütür.
 • Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi
  Eğitim ve geliştirme, liderlik programları, işbirliği ve ekip çalışması, yetenek yönetimi, çeşitlilik, çalışan bağlılığı konularına odaklı çalışmalar yürütür.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik
  Sürdürülebilir üretim, yenilenebilir enerji yatırımları, atıkların azaltılması, çalışanların sürdürülebilirlik ve iklim kriziyle ilgili bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütür.
 • Sürdürülebilir Teknolojilerin Dijitalleştirilmesi
  Sun Grup şirketlerinin dajital olgunluk endeksinin geliştirilmesi, iş modelindeki değişiklikler, yeni gelir ve değer sağlayacak fırsatların yaratılması, endeksin sonuçlarının analiz edilmesi ve şirketlerin stratejilerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütür.
 • Kurumsal Yönetişim
  Kurumsal yönetişim uygulamaları ve iş yönetme kurallarının iyileştirilmesine odaklı çalışmalar yürütür. Denetim Komitesi, Erken Risk Tespiti Komitesi, Kurumsal Yönetişim Komitesi bu çalışma grubuna bağlıdır.

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuzu Keşfedin

1. Doğa Dostu Giysiler

Tasarımdan nihai ürüne tüm süreçlerimizde çevre dostu uygulamaları benimsemekteyiz.

2. Çevre ve Doğaya Saygı

Tekstil ve konfeksiyon endüstrilerinin dünyamız üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olarak çevre ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalara daha çok odaklanıyoruz.

3. Teknoloji ile Değişime Doğru

Dijitalleşme uygulamalarımız sayesinde sürdürülebilir tasarım ve üretim süreçlerimizin verimlilik katsayısını ve etkinliğini artırmaktayız.

4. Kurum Kültürümüz

Takım arkadaşlarımızın ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları ve potansiyellerini açığa çıkarabildikleri kucaklayıcı bir ortam yaratmamız ticari faaliyetlerimizi sürdürmemizi sağlarken yeni yetenekleri bünyemize çekmemizi ve mevcut çalışanlarımızın bağlılığını da beraberinde getiriyor.