Skip to main content

Halka Arz

SPK Onaylı İzahname

SPK Onaylı İzahname (29 Nisan 2022)

SPK Onaylı İzahname Değişen Sayfalar Eski

SPK Onaylı İzahname Değişen Sayfalar Yeni

SPK Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fiyat Tespit Raporu

Fon Kullanım Yeri Raporu

Şirket Esas Sözleşmesi

Yönetim İç Yönergesi

2021 Konsolide Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu

Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

2021 Konsolide Faaliyet Raporu ve Özel Bağımsız Denetçi Görüşü

Hukukçu Raporu

Hukukçu Raporu Ekleri ve Sorumluluk Beyanı

Gayrimenkul Değerleme Raporları – Sun Tekstil

Gayrimenkul Değerleme Raporları – Ekoten

Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanları