Skip to main content

Üstün Başarımızın Kaynağı:
Operasyonel Mükemmellik

Sürekli değişim ve gelişim felsefemiz rehberliğinde şirketimizin tüm operasyonlarında süreç iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz.

Operasyon süreçlerinin her aşamasında sürdürülebilirliği ana strateji olarak benimsememizin yanı sıra, organizasyonel yapımız ve iş yapış şeklimizi de aynı hedef doğrultusunda oluşturduk. Hedefimiz, yaşayan bir organizma olarak gördüğümüz operasyon süreçlerimizde sürekli iyileşme sağlamak.

20+ kişiden oluşan Süreç İyileştirme Ekibimiz ile operasyon süreçlerimizi dinamik bir biçimde inceleyip, günümüz koşullarına uygun, sürekli gelişen ve değişen, güncellenen bir organizasyon olmak için durmadan çalışıyoruz. Tüm süreçlerimizde dijitalleşme, verilerle yönetim ve big data uygulamalarını kullanıyoruz.

Sürekli değişim ve gelişim felsefesine bağlı kalarak, daha iyisini yapma amacıyla çalışan Süreç İyileştirme Ekibimiz, süreç analizi ve sürecin yönetilmesi konularına ve firmadaki her bir birimin gelişimine odaklanır. Aynı zamanda kurum içi yazılım ve dijitalleşme projelerinin hayata geçirilmesinden sorumludur.

Süreç İyileştirme Projeleri:

İlgili departmanlarla birlikte çalışarak mevcut durum analizi ve ideal durum planları yapıyoruz. Yapılan analizler ekibimizin bir program ve proje takvimi oluşturmasını sağlamakla birlikte incelenen her süreç için ana ve yan süreç haritalarının oluşturulmasına da olanak tanıyor. Bununla birlikte Süreç İyileştirme Ekibi, görev tanımlarının hazırlanması, sürece bağlı formların ve prosedürlerin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıyor.

Ekibimiz ideal süreci kurgulayarak , belirli bir süre uygulamaya alıp gözlem yapıyor. Gözlemler sonucunda gerekli revizeleri yaparak sürecin son halini belirliyorlar. Bu aşamada departman veya pozisyon bazlı KPI’ları belirleyip performans raporları ile süreci takip ediyoruz. Düzenli olarak departman bazlı BSC ve pozisyon bazlı karne yönetimi ile kişisel performans takipleri gerçekleştirerek, sonuçları yüz yüze görüşmeler aracılığıyla çalışanlarımızla paylaşıyoruz.

Daimi değişim ve gelişim felsefesini kılavuz edindik

Yazılım projelerinin yürütülmesindeki ana hedefimiz şirketin her noktasında insana bağlılığı azaltmak, ve tüm aşamalarda sistem entegrasyonunu sağlayıp daha verimli sonuçlara ulaşmak.

Yazılım Projeleri:

Süreç İyileştirme Ekibinde yer alan uzmanlar farklı metotlarla mevcut durum analizleri yaparak öncelikle departmanların ihtiyaçlarını belirliyor. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, bulgularını detaylı bir dökümantasyonla yazılım ekiplerimize aktarıyorlar. Yazılım ekibi iletilen ihtiyaç doğrultusunda en doğru kaynağı seçerek belirlenen takvime uygun bir şekilde yazılımı hazırlıyor. Hazırlanan yazılımlar Süreç İyileştirme Ekibi tarafından test edildikten sonra kullanıcı testlerine açılıyor.

Yazılım araçlarını, ancak deneme ve testlerin başarılı bir şekilde tamamlanması sonrasında aktif kullanıma açıyoruz. İlerleyen aşamalarda aktifleştirilen yazılımların doğru ve eksiksiz kullanımı süreç ekibi tarafından izlenerek denetleniyor.

Dijitalleşme Projeleri:

Bir üretim şirketi olmamızdan dolayı insan odaklı çalışsak da, dijitalleşmeyi sadece otomasyon için değil, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve performansın arttırılması yönünde de süreçlerimize dahil ediyoruz. Amacımız çağa uyum sağlayarak, dijitalleşmeyi kurum geneline entegre etmek ve tüm süreçlerimizi dijital platformlar üzerinden yürüterek bireysel performans ve motivasyonu arttırmak.

Bu hedeflere uygun olarak hem AR-GE merkezimiz, hem de Süreç İyileştirme departmanımız dijitalleşme trendlerini yakından takip ediyor ve operasyonel süreçlere katkı sağlayacağı düşünülen uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesi için şirket dahilinde proje ekipleri kurarak gerekli çalışmaları yürütüyorlar.

Tekstil sektöründe robotik uygulama kullanan nadir firmalardan biri olan Sun Tekstil’de uygulanmakta olan Robotik Süreç Otomasyonu (RSO) projeleri ile amacımız, çalışanların rutin iş yoğunluğunu azaltarak verimliliği arttırmak, manuel hataların önüne geçmek ve nihayetinde çalışan memnuniyetini yükseltmek. RSO projelerini Süreç Geliştirme Ekibi içerisinde ayrı bir komite ile değerlendirip uygulamaya alarak şirket genelindeki kullanım oranını artırmaya çalışıyoruz.

Numune departmanımız sayesinde işlem gören tüm numuneleri baştan sona barkod sistemi ile takip ederek tüm numune süreçlerimizi dijital ortamlarda yönetiyoruz. Zamanla yarışan ekiplerimiz için ise son teslimat tarihlerini takip edebilmeleri için dijital takvim uygulamaları ile takvime uygunluk ve aktif zaman yönetimi çalışmaları yapıyoruz. Saha çalışanlarımız tabletlerine yüklenmiş olan programları kullanarak üreticilerden çıkan sonuçlara anlık olarak ulaşabiliyor ve bu sayede üretici performans raporları eksiksiz bir şekilde dijital ortama aktarılabiliyor.

İç üretim birimlerimizde barkod ile üretim süreç takipleri yaparak sonuçları anlık olarak ekran panolarına yansıtıp izlenebilir verimlilik uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizdeki barkod ve alarm okuyucular ile yükleme süreçlerimizde adet kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz.

Süreç departmanımız içinde yer alan ve tüm projelerde görev alan eğitim birimimiz de eğitimleri süreçlere paralel olarak yürütmek için çalışıyor. Bu birim, yeni yazılımlar ve  dijital uygulamalara yönelik eğitim setleri hazırlayıp ilgili kişilere gerekli eğitimleri vermekten sorumlu. Proje boyunca hazırlanan eğitimleri ve oryantasyon planlarını ilgili kişiler ile paylaşıp, düzenli biçimde uygulanmasını sağlıyorlar. Aynı zamanda yeni çalışanlarımızın oryantasyon sürecinde şirkete uyumunu sağlamak adına, onlara uygun eğitim setleri de hazırlayıp uygulamaya koyuyorlar. Bu çalışmalara ek olarak, performans raporları ve denetim sonuçlarına göre takip eğitimleri de düzenliyorlar.

Süreç departmanımız içinde yer alan denetim birimi süreç projelerinin uygulamaya konmasında aktif rol oynuyor. Departman bazında özelleştirilmiş denetim formları ile denetim takvimine uygun olarak denetimler gerçekleştiren bu birim, denetim sonuçlarını pozisyon karneleri ve BSC ile birlikte ilgili departmanlarla paylaşıyor. Paylaşım sonrasında dönemsel olarak takip denetimleri yaparak sürecin oturmasını ve sürdürülebilir olmasını hedefliyorlar.

Süreç departmanımıza bağlı çalışan raporlama birimi aylık ve haftalık yönetici raporlarının hazırlanıp paylaşılmasından sorumludur. Aynı zamanda yayınlanan raporları dijitalleştirerek anlık verileri görünür kılan yönetim panolarına dönüştürmek için çalışıyorlar.