Üstün Başarımızın Kaynağı

Sürekli değişim ve gelişim felsefemiz rehberliğinde şirketimizin tüm operasyonlarında süreç iyileştirme odaklı çalışmalar yapıyoruz.

Organizasyonun ve operasyon süreçlerinin her aşamasında sürdürülebilirliği ana strateji olarak benimseyen, mimari yapısını ve iş yapış şeklini de buna göre belirlemiş olan Sun Tekstil yılmaksızın yoluna devam ediyor.

Ana hedefimiz, yaşayan bir organizma olarak gördüğümüz operasyon süreçlerimizde sürekli iyileşme sağlamak.

Toplam 26 kişiden oluşan Süreç İyileştirme Ekibimiz ile operasyon süreçlerimizi dinamik bir biçimde inceleyip, günümüz koşullarına uygun, sürekli gelişen ve değişen, güncellenen bir organizasyon olmak için durmadan çalışıyoruz. Tüm süreçlerimizde dijitalleşme, verilerle yönetim ve big data uygulamalarını kullanıyoruz.

Sürekli değişim ve gelişim felsefesine bağlı kalarak, daha iyisini yapma amacıyla çalışan Süreç İyileştirme Ekibimiz, süreç analizi ve sürecin yönetilmesi konularına ve firmadaki her bir birimin gelişimine odaklanır. Aynı zamanda kurum içi yazılım ve dijitalleşme projelerinin hayata geçirilmesinden sorumludur.

Süreç iyileştirme projeleri:

İlgili departmanlarla birlikte çalışarak mevcut durum analizi ve ideal durum planları yapılır. Yapılan analizler ekibimizin bir program ve proje takvimi oluşturmasını sağlamakla birlikte incelenen her süreç için ana ve yan süreç haritalarının oluşturulmasına da olanak tanır. Bununla birlikte görev tanımlarının hazırlanması, sürece bağlı formların ve prosedürlerin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapar.

Ekibimiz ideal süreci kurgulayarak , belirli bir süre uygulamaya alıp gözlemler. Gözlemler sonucu süreçte gerekli revizeleri yapılarak son hali belirlenir. Bu aşamada departman veya pozisyon bazlı KPI’ları belirleyip performans raporları ile süreci takip ederiz. Düzenli olarak departman bazlı BSC ve pozisyon bazlı karne yönetimi ile kişisel performans takiplerini gerçekleştirerek yüz yüze görüşmeler ile çalışanlarımız ile paylaşıyoruz.

Daimi değişim ve gelişim felsefesini kılavuz edinmiş

Yazılım projelerinin yürütülmesindeki ana hedefimiz ise şirketin her noktasında insana bağımlı olma zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve tüm aşamalarda sistem entegrasyonunu sağlayıp daha verimli sonuçlara ulaşmak.

Yazılım projeleri:

Öncelikle süreç iyileştirme ekibinde yer alan uzman arkadaşlarımız farklı metotlarla mevcut durum analizleri yaparak ihtiyaçları belirler, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ekiplerimize konuyu detaylı bir dökümantasyonla aktarırlar. Yazılım ekibi iletilen ihtiyaç doğrultusunda en doğru kaynağı seçerek belirlenen takvime uygun bir şekilde yazılımı hazırlar, hazırlanan yazılımlar süreç iyileştirme ekibi tarafından test edildikten sonra kullanıcı testlerine açılır.

Denemelerin ve testlerin başarılı bir şekilde tamamlanması ile birlikte yazılım araçları aktif kullanıma açılır. Aktifleştirilen yazılımların doğru ve eksiksiz kullanımı süreç ekibi tarafından izlenerek denetlenir.

Dijitalleşme projeleri:

Sektörümüz gereği insan odaklı çalışan bir firma olsak da dijitalleşmeyi sadece otomasyon için değil, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve performansın arttırılması yönünde de süreçlerimize dahil ediyoruz. Amacımız çağa uyum sağlayarak, dijitalleşmeyi kurum geneline entegre etmek ve tüm süreçlerimizi dijital platformlar üzerinden yürüterek bireysel performans ve motivasyonu arttırmak.

Bu hedeflere uygun olarak gerek AR-GE merkezimiz gerekse süreç iyileştirme departmanımız tarafından dijitalleşme trendleri yakından takip edilir ve operasyonel süreçlere katkı sağlayacağı düşünülen uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesi için şirket dahilinde proje ekipleri kurularak gerekli çalışmalar yapılır.

Tekstil sektöründe robotik uygulama kullanan nadir firmalardan biri olan şirketimizde uygulanmakta olan Robotik Süreç Otomasyonu (RSO) projeleri ile amacımız, çalışanların rutin iş yoğunluğunu azaltarak verimliliği arttırmak, manuel hataların önüne geçmek ve nihayetinde çalışan memnuniyetini yükseltmek. RSO projelerini Süreç Geliştirme Ekibimiz içinde ayrı bir komite ile değerlendirip uygulamaya alarak şirket genelindeki kullanım oranını artırmaya çalışıyoruz.

Numune departmanımız sayesinde işlem gören tüm numuneleri baştan sona barkod sistemi ile takip ederek tüm numune süreçlerimizi dijital ortamlarda yönetiyoruz. Zamanla yarışan ekiplerimiz içinse son teslimat tarihlerini takip edebilmeleri için dijital takvim uygulamaları ile takvime uygunluk ve aktif zaman yönetimi çalışmaları yapıyoruz. Saha çalışanlarımız tabletlerine yüklenmiş olan programları kullanarak üreticilerden çıkan sonuçlara anlık olarak ulaşabiliyor ve bu sayede üretici performans raporları eksiksiz bir şekilde dijital ortama aktarılabiliyor.

İç üretim birimlerimizde barkod ile üretim süreç takipleri yaparak sonuçları anlık olarak ekran panolarına yansıtıp izlenebilir verimlilik uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizdeki barkod ve alarm okuyucular ile yükleme süreçlerimizde adet kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz.

Süreç departmanımız içinde yer alan ve tüm projelerde görev alan eğitim birimimiz de eğitimleri süreçlere paralel olarak yürütmek için çalışır. Yeni yazılımlar ve  dijital uygulamalara yönelik eğitim setlerini hazırlayıp ilgili kişilere gerekli eğitimleri vermekten sorumludur. Proje boyunca hazırlanan eğitimleri ve oryantasyon planlarını ilgili kişiler ile paylaşıp, düzenli biçimde uygulanmasını sağlar. Yeni çalışanlarımızın oryantasyon sürecinde adaptasyonlarını arttırmak adına kendilerine uygun eğitim setleri hazırlanarak uygulamaya konur. Performans raporlarına ve denetim sonuçlarına göre takip eğitimleri düzenlenir.

Süreç departmanımız içinde yer alan denetim birimi süreç projelerinin uygulamaya konmasında aktif rol oynar. Departman bazında özelleştirilmiş denetim formları ile denetim takvimine uygun olarak denetimler gerçekleştirir. Denetim sonuçlarını pozisyon karneleri ve BSC ile birlikte ilgili departmanlarla paylaşır. Takip denetimleri yaparak sürecin oturmasını ve sürdürülebilir olmasını hedefler.

Süreç departmanımıza bağlı çalışan raporlama birimi aylık ve haftalık yönetici raporlarının hazırlanıp paylaşılmasından sorumludur. Yayınlanan raporlarımızı raporlama araçlarını kullanarak dijitalleştirmeye ve anlık verileri görebileceğimiz yönetim panolarına dönüştürmek için çalışır.