Birlikte Daha Güzel
Bir Geleceğe

Sürdürülebilirlik Yolculuğu

Doğanın Sevdiği Ürünler

Özgün Kültür ve İnsana Önem

Doğa Sevgisi

Büyük Veriyle Büyük Değişim Yolculuğu

Topluma Adanmışlık

Doğaya ve İnsana Saygı

Doğamızı önemsiyor, hepimiz için daha iyi bir geleceğin sürdürülebilir ekonominin kurulmasından geçtiğine inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik Dilini Konuşmak

Günümüzde milyonlarca insan yoksulluk içinde hayatlarını sürdürüyor ve hepimiz hiç olmadığı kadar sınırlı dünya kaynaklarına sahibiz. Değerlerimizle pozitif değişime katkı sunacağımıza inanıyor ve moda endüstrisinde güvenilir şirket misyonuyla faydacı tarafta faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’deki en büyük giyim üreticilerinden biri ve küresel markaların çözüm ortağı olarak ciddi bir değişim gerçekleştireceğimize yürekten inanıyoruz. Bizim için stil, tasarım ve üretim sürdürülebilirlik dilini konuşmalı ve daha iyi bir moda endüstrisinin dönüşümü için çaba harcamalı.

Bu nedenle firma hedeflerimizi ve değerlerimizi en iyi şekilde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde belirliyor ve faaliyetlerimizi de bu çerçevede yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizde etik ürün kaynağı tedarik ediyoruz. İnsan kaynaklarına yatırımlar gerçekleştirerek gelecekte sürdürülebilirliğin adımlarını atıyoruz ve işimizin her alanında daha korunaklı bir doğa için çalışıyoruz.

Zaman içinde yenilikçi teknolojiler ve iletişim uygulamaları dönüşmeye devam edecek ve üretim kapasitesi aynı kalırken çevresel sürdürülebilirlik ve etkileri şekil değiştirecek. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek adına bütün süreçlerimizde sürdürülebilir çözümler sağlıyoruz.

Gelecek nesiller için sürdürülebilirlik tekstil endüstrisinin yolculuğunda kılavuzluk yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

Gezegenimize yarattığımız mevcut etkinin farkındayız ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek yaratmamız gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilirliği Sun Grup DNA’sının bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz.

Bu nedenle bütün temel kurumsal stratejilerimiz ve politikalarımız sürdürülebilirlik çerçevesinde yeniden belirleniyor. Tüm eylemlerimizi ve kalkınmamızı kurumsal değerlerimiz çerçevesinde yapılandırılan sürdürülebilirlik planına bağlı düzenliyoruz.

Sun Grup olarak BM Küresel İşbirliği Paketi girişimcileri arasında dünyanın en büyük şirketleriyle birlikte yer alıyoruz.

Faaliyetlerimizi ve değer zincirimizi de bu kapsamda gözlemliyoruz. Söz sahibi olan paydaşlarımızdan fikirler alıyor, sektör raporlarını ve müşteri stratejilerini analiz diyoruz. Toplumumuza ve firmamıza değer katan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden (SKH) katkı sunabileceklerimizi belirliyor ve işlerimizle paralel bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz direkt olarak 17 SKH’ya bağlı gelişiyor.

Daha iyi bir gelecek için moda endüstrisine, insana ve dünyaya hizmet ediyoruz

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler

Toplam gücümüzle en çok katkıyı sağlayacağımızı düşündüğümüz dört SKH’ni belirledik.

Tüm bu kararlar sürdürülebilirlik komitesi tarafından alındı. Sürdürülebilir komitemiz yönetim kurulu üyelerinden, grup şirketlerinin genel yöneticilerinden, insan kaynakları yöneticisinden, kurumsal iletişim uzmanından, sürdürülebilirlik alanındaki üst düzey yöneticisinden, üst düzey çevre mühendisinden oluşuyor.

Sürdürülebilirlik ile ilgili risk analizleri ve stratejileri gibi iklime ilişkin konular ve stratejiler her iki ayda bir düzenlenen sürdürülebilirlik komitesi toplantılarında konuşuluyor, tartışılıyor. Komitemiz, faaliyetlerimizi, değer zincirimizi ve iş ortaklarımızın beklentilerini inceledikten sonra bu dört SKH’ni önceliği olarak belirledi.

Öncelik verdiğimiz dört SHK:

  • SKH 5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • SKH 8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
  • SKH 9- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
  • SKH 12- Sorumlu Üretim ve Tüketim