Skip to main content

Şirket içerisinde beyaz yaka çalışanlarımıza, şirketimizin herhangi bir problemini analiz edip, onunla ilgili mevcut durum, yapılabilecek iyileştirmeler ve çözümler sunmalarını içeren 3’er kişiden oluşan farklı farklı proje grupları kurduk.

Projedeki amacımız her pozisyonda ve kademede çalışan arkadaşımızı, kendi dünyasından çıkartıp araştırmaya, kafasını yormaya, düşünmeye sevk etmek, yönetim önünde düşüncelerini savunma, sunum tekniklerini geliştirme becerilerini gösterme ve onları daha yakından tanıma fırsatı elde etmektir. Bununla beraber çalıştıkları problemlerin çözümlerini de firmamızda uygun görüyorsak uygulamaya başlayıp verimliliğimizi arttırmaktır.