Skip to main content

Kurum Kültürümüz

Ailemize değer veriyoruz

Şirketimizin başarısı, Sun Tekstil ailesinin özveri ve bağlılığı sayesinde var. Tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımıza olan yaklaşımımız, kurumsal değerlerimizi yansıtıyor. Hayallerimizi tasarlayarak, geliştirerek, değer vererek, sevgiyle, en iyisini yaparız!

Sun Tekstil’de Kadınlar

 

Yönetim Kurulunda kadın oranımız %67 iken, tüm yöneticilerin %62’si, ve tüm çalışanların %46’sı kadınlardan oluşuyor.

Fırsat eşitliğine olan kuvvetli inancımız, hem iş gücümüze hem de kadınların iş hayatında yükselmesi üzerine yaptığımız çalışmalara yansıyor.

Yönetim Kurulunda Kadınlar

Yönetimdeki Kadınlar

Tüm Çalışanlarda Kadınlar

Gelecek Nesiller İçin Yetenek Gelişim Programları

Üniversitelerle yaptığımız işbirlikleri ve çeşitli staj programlarımız sayesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı amaçlıyoruz. Amacımız, lise ve üniversite öğrencilerine deneyim kazandırarak onları profesyonel hayata hazırlamak.

Sap ile DijitalleşiyorSUN!

Sun Tekstil, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) ve SAP iş birliğiyle hazırlanan; İzmir’deki üniversitelerin tercihen Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Matematik, İstatistik ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde eğitim gören genç yeteneklere yönelik, teknoloji ile birleştirilmiş, çağın gerekliliklerine uygun bir kariyer inşa etme fırsatı sunmayı amaçladığımız bir genç yetenek programıdır.

Gelecek SUN’da

Tekstil Mühendisliği, Moda ve Grafik Tasarım, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinde 3. veya 4. sınıf öğrencilerini profesyonel hayata hazırlayabilmek ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilmek amacı ile hazırlanmış olan bir genç yetenek programıdır.

Sun Design Project

Her sene yürüttüğümüz bu program, moda tasarım ve grafik tasarım üzerine eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik oluşturuldu. Seçilen öğrenciler iki hafta boyunca Sun Tekstil’de tasarım, numune üretim, ve kalıp ekiplerimizle beraber çalışarak kendi kapsül koleksiyonlarını oluşturma fırsatı yakalıyor. Çeşitli şehirlerde sergilenen koleksiyonlar öğrencilere yoğun görünürlük imkanı da sağlıyor.

Digitalise the Next

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Endüstri ve benzer bölümlerde 4.sınıf öğrencileri için tasarlanmış bu atöyle programı, Sun Grup’un dijital dönüşümünde rol oynayacak genç analist ve yazılımcıları bir araya getiriyor.

Sun Tekstil’de çalışan nesillerin dağılımı

X Jenerasyonu

Y Jenerasyonu

Z Jenerasyonu

Tüm Yeteneklerin Gelişimi

İnsana yatırım yapmanın gücüne duyduğumuz kuvvetli inanç, kişisel ve profesyonel gelişime olan tutumumuzda da ortaya çıkıyor. Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz şirket programlarımız, herkesin gelişimine yönelik fırsatlar sunuyor. Farklı alanlarda yürüttüğümüz gelişim ve eğitim programları sayesinde sadece daha iyi bir şirket yaratmayı değil, aynı zamanda tüm insanlarımız arasında daha kuvvetli bağlar oluşturmayı amaçlıyoruz.

Çözümünü Sun

Süreç paydaşlarını, mevcut süreçlerdeki sorunların çözümüne dahil etmeyi amaçlayan ve bunun sonucunda sunum becerileri, proje yönetimi, iletişim becerisi, takım çalışması vb. konularda gelişimi öngören/destekleyen bir kurum içi gelişim programıdır.

Adım Adım Koçluk Programı

Her pozisyon özelinde tüm süreçlerimizin anlatıldığı, hayatın içinden örneklerle ve saha turlarıyla iş yapış şekillerimizin standardize edildiği koçluk programıdır.

Hep Beraber Birlikte

Öncelikle iletişim eğitimleri ile başladığımız sürece; verimlilik ve iyileştirme çalışmalarıyla devam ederek ve tüm çalışanlarımızın şirkete olan katkısını hissetmesini sağlayacağımız bir mavi yaka gelişim programıdır.

Mesleki Eğitim ve Gelişim Merkezi

Mesleki Eğitim ve Gelişim Merkezi (MEGEM) 2022 yılında kadınların iş hayatına kazandırılması ve meslek
sahibi olmayan kadınlara meslek edindirmek amacıyla başlatılan eğitim ve istihdam programıdır.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişisel gelişim eğitimleri kapsamında şirket tarafından pozisyonlara özel seçilen eğitimlerin uygulandığı bir gelişim ve öğrenim programıdır.

Sun Akademi Dijital Eğitim Platformu

Tüm çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine yönelik, her zaman ve her yerden kolaylıkla ulaşıp, değerli ve keyifli eğitimlere erişebilecekleri çevrimiçi eğitim platformudur.

900+

Aktif Kullanıcı

21.800+

Toplam eğitim saati

350+

İçerik sayısı

Toplumsal Projeler

Faaliyetlerimiz sonucu yarattığımız etkinin şirket, endüstri ve kent sınırlarımızın çok daha ötesine ulaşabileceğini biliyoruz. Bu yüzden uzun süredir STK, dernek ve odalarla çeşitli işbirlikleri yürütmekteyiz. Toplumsal projelerimiz sayesinde farklı alanlarda eğitim gören ve çalışan öğrenci ve girişimcilerin hayatına dokunmayı hedefliyoruz.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı – EÇEV

2018 yılında başladığımız değerli iş birliği kapsamında çalışanlarımızın çocuklarına eğitim bursları sağlıyoruz. EÇEV uzmanları tarafından özenle yürütülen süreçler ile 2021-2022 eğitim dönemi bahar yarıyılında
ve 2022-2023 eğitim dönemi güz yarıyılında 40 öğrencimizi destekledik. Değerli iş birliği kapsamında EÇEV’in sunduğu etkinlik, eğitim ve sosyal sorumluluk tecrübeleri sayesinde öğrencilerimiz daha fazla gelişim fırsatına sahip oluyor.

Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri

2021 yılında imzaladığımız burs protokolümüz kapsamında Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı’nın kurumsal destekçileri arasına katıldık. Ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde, kısıtlı eğitim imkanlarıyla üniversiteye hazırlanarak, yerleştirme sınavında en üst yüzde birlik dilim içinde olduğu halde Koç Üniversiesi’nde burslu eğitim görme hakkı elde edemeyen bursiyer adaylarına ikinci bir fırsat sunan
Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında 2021 yılında bir öğrenciyi 2022 yılı itibariyle iki öğrenciyi eğitim hayatları boyunca destekliyoruz.

UNHCR-ACNUR Uganda Mülteci Kampı

Dünyadaki eşitsizliklerin giderilmesi, yoksulluk ve açlıkla mücadelede SKA’lar kapsamında belirlenen 2030
hedeflerine katkı vermek adına çalışmalar yürütüyoruz. Önemli müşterilerimiz arasında yer alan partnerimizle
UNHCR-ACNUR Uganda Mülteci Kamplarına giysi bağışı gerçekleştirerek katkıda bulunduk

Yanındayız Derneği

İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması öncelikli hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Sun Tekstil olarak İsveç merkezli global bir marka olan müşterimizin iş birliğinde Yanındayız Derneği tarafından ücretsiz olarak uygulanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) eğitimlerini öncelikli bölgelerde yer alan tedarikçilerimizin tesislerinde düzenlemek adına çalışmalar başlattık. Öncelikli
bölgeler, Yanındayız Derneği’nin ulusal ve uluslararası partnerle yürüttüğü proje kapsamında belirlenmiştir. Türkiye’de ilçe düzeyinde TCE Endeksi sonuçlarına bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Yolculuğumuzu Keşfedin

1. Doğa Dostu Giysiler

Tasarımdan nihai ürüne tüm süreçlerimizde çevre dostu uygulamaları benimsemekteyiz.

2. Çevre ve Doğaya Saygı

Tekstil ve konfeksiyon endüstrilerinin dünyamız üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olarak çevre ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalara daha çok odaklanıyoruz.

3. Teknoloji ile Değişime Doğru

Dijitalleşme uygulamalarımız sayesinde sürdürülebilir tasarım ve üretim süreçlerimizin verimlilik katsayısını ve etkinliğini artırmaktayız.

4. Kurum Kültürümüz

Takım arkadaşlarımızın ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları ve potansiyellerini açığa çıkarabildikleri kucaklayıcı bir ortam yaratmamız ticari faaliyetlerimizi sürdürmemizi sağlarken yeni yetenekleri bünyemize çekmemizi ve mevcut çalışanlarımızın bağlılığını da beraberinde getiriyor.